Large
Produkter designade för max 1500 kg

Lyftenhet, pneumatisk

Vridstopp

Vridbar rullbana

Truckpåkörningskydd och pallinstyrning

Tiltbar kedjetransportör

Sidmonterad drivstation

Pallmagasin

Pallcentrering

Kedjetransportör

Höj-och sänkbar rullbana

Gångplåtar

Godslyftare med rullbana
Fast driven rullbana

Enkel vinkelväxel med rullist som mittstöd.

Drivet kedjetrucktag

Drivenhet, underliggande

Benstöd

Rullbanesystem