Konsulting

Idema är inte bunden till någon tillverkare utan representerar alla förekommande märken på marknaden, oavsett produkt. Vår tekniska erfarenhet är 30 år eller mer, som vi drar nytta av för att kunna tillgodose våra kunder med bästa tekniska- och ekonomiska lösning.

Har ni ställs inför faktum, att när en investering ska göras, så vill många kunder ha in minst två offerter för att jämföras. Arbetet med att jaga en tilltänkt leveratör är tidsödande och ditt tekniska kunnandet är inte alltid det bästa för att avgöra vad som är den bästa lösningen. Låt oss göra jobbet åt er, helt kostnadsfritt.
​​​​​​​

Ta steget ni också, som så många andra av våra nöjda kunder!

ib wira dyatmika 115367ib wira dyatmika 115367
ib wira dyatmika 115367

Hur går det till?

Ett exempel: Ni har ett önskemål om att investera i en ny pelarsvängkran. Idema sköter jobbet med att ta fram två-tre offerter som vi presenterar till er i sitt orginal.

Det är inte bara priset som är viktigt , som är vanligt, utan också den tekniska lösningen av kranen och telfern. Frågor som man måste ta ställning till i detta fall är t.ex:
  • Hur är den att montera?
  • Har telfern rätt maskingrupp för er typ av körning?
  • Vad kostar montaget, som kan bli en negativ överraskning om du väljer fel kran.
  • Passar kranfotens utformning (platta) golvets tjocklek?
  • Resevdelar, kommer det att finnas, prisnivå?
  • Leveranstider?
  • Underhåll?
Efter genomgång av offerterna bestämer vi tillverkare. Idema sköter inköpet och ansvarar för montaget och fakturerar er endast för produkten och montaget.

Fördelarna är många för er, t.ex att bättre priser uppnås genom Idema eftersom vi gör många uppköp varje år, även till andra kunder, samt väldigt lite av er tid tas i anspråk och endast ett företag att göra affärer med.