Allmänt om Idema

Med en samlad 50-årig erfarenhet har vi byggt upp ett nätverk av företag, IDEMA-gruppen, var och en med specialkunskap inom sitt område.

 
IDEMA-gruppen består av: industridesign, elkonstruktion, mekkonstruktion, försäljning, tillverkning, pc-program, plc-program, service, montage och produktion.


Väl mött,

IDEMA Industriteknik AB
Gamal rullbanaGamal rullbana
Gamal rullbana
Har Ni några önskemål om andra produkter eller lösningar utöver vårt standardutbud så finns det en väl upparbetad "idé- och kunskapsbank" inom IDEMA-gruppen.