Allmänt om vågar

Vågar
IDEMA Industriteknik AB har mer än 30 års erfarenhet av vägning inom industri och handel. Vårat program omfattar standardvågar, av vilka de flesta finns beskrivna på vår hemsida, men också kundanpassade vågsystem, där vågen är en integrerad del i produktionen. 
 
Våra kundanpassade VÅG/DATASYSTEM ökar säkerheten, förenklar handhavandet och direkt-ansluter vågen till kundens datasystem.
 
Alla våra vågar är CE-märkta och uppfyller gällande Europanormer för vägning.
Gammal va g2Gammal va g2
Gammal va g