Medium

Medium
Produkter designade för max 500 kg
MHmodules AX100 Axel med drivremmarMHmodules AX100 Axel med drivremmar
MHmodules AX100 Axel med drivremmar
AX100
Rullbanan drivs från en längsgående underliggande 25mm drivaxel. På drivaxeln väljs drivtrissor för både fast drift, ackumulering samt hastighetsseparering.
En drivrem löper mellan en lös drivtrissa på drivaxel samt rullen som godset förflyttas på.Ackumulering sker genom att när godset stannar så stannar även rullar, drivremmar och drivtrissor som godset står still på. Friktionen sker då mellan drivaxel samt drivtrissan.

FR100
Rullbanan drivs från en längsgående underliggande flatrem som trycks upp mot rullarna med hjälp av ställbara armar försedda med styrhjul. Armarna kan ställas så man kan välja allt från odrivet till nästan fast drift var som helst.

ZP100
24V trycklös ackumulering möter marknadens framtida krav på:
Extremt låg energiförbrukning.
Funktioner med behov av luft ersätts med 24V.
Enkla funktioner utan behov av PLC.
Installation hos slutkund utan behov av elektriker.
Enkelt att ändra hastigheter i efterhand.
Enkelt att i efterhand skapa kommunikation med anslutande banor, extern PLC och maskiner.

MHmodules AX100 Odriven rullbana 1024x768MHmodules AX100 Odriven rullbana 1024x768
MHmodules AX100 Odriven rullbana 1024x768
AX100
Odrivna rullbanor

BT110
Ett svetsat PVCband löper runt en driv samt vändtrumma. Band finns för många olika behov samt miljöer. Kyla, värme, livsmedel, skonsamt mot ytan etc.
PL100
Ett monterat modulband löper runt en driv samt vändaxel med tandremshjul. Band finns för livsmedelsmiljö, oljig miljö, kyla, värme m.m.